Gå med i TiMs kundpanel!

Vill du vara med och påverka utvecklingen av biljetter och resor i Mälardalen?
Gå med i vår kundpanel!

För oss är det en stor hjälp i vårt dagliga arbete att få veta vad du om resande tycker i olika frågor. Vi ställer några frågor via e-post cirka 4-6 gånger per år, bland annat för att stämma av nyheter och
planerade förändringar.

Kundpanel