20 mar 2017

Nostalgitrip med TiMs ombordtidning

I december år 2000 hade tidningen TUFF premiär. Det var så den hette på den tiden, TiMs ombordtidning som idag heter Tillsammans i Mälardalen men oftast kallas TiM-tidningen.

TiM-tidningen

 

Sedan det där första numret har tidningen kommit ut med minst fyra nummer per år. I dryga 17 år. Vill du också göra en nostalgitrip i TiMs resandevärld? Alla utgåvor finns numera att läsa och ladda ner på: tim.se/aktuellt/tim-tidningen