16 jun 2017

Sommarjobb på spåren

Under 2017 genomför Trafikverket totalt cirka 20 000 banarbeten. Många av dem påverkar dig som bor och reser i Mälardalen. Den stora händelsen i sommar är invigningen av Citybanan.

Den 9 juli invigs Citybanan, den sex kilometer långa pendeltågstunneln under centrala Stockholm med två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan. Dagen därpå, 10 juli, öppnar Citybanans trafik enligt tidtabell. För att Citybanan ska fungera görs flera järnvägsarbeten under sommaren då delsträckor i systemet stängs av: 29 juni 22.00-4 juli 05.00. All trafik avstängd Stockholm C-Älvsjö. 4 juli 05.00-7 juli 22.00. Begränsad trafik på ett spår Stockholm C-Älvsjö. 7 juli 22.00-10 juli 05.00. All trafik avstängd Stockholm C-Stockholms södra. 25 aug 22.00-28 augusti 05.00. All fjärr-, regional och godstrafik avstängd förbi Årstaberg. Läs mer på: http://www.trafikverket.se/citybanan

Arbetet med dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad fortlöper. Syftet är att förbättra kapa-citeten på Svealandsbanan, öka punktligheten och främja den regionala utvecklingen. Parallellt med dubbelspårsutbyggnaden byggs ett nytt resecentrum i Strängnäs, med en ny stationsbyggnad över spåren samt parkeringsgarage och närliggande busshållplatser. Detta medför att banan mellan Läggesta och Eskilstuna stängs av mellan 21 och 27 augusti. Läs mer på: www.trafikverket.se/strangnasharad

Två spår ska bli fyra mellan Barkarby och Kallhäll och nya stationer ska byggas i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg. Arbetena innebär en del störningar vid stationerna och några tillfälliga avstängningar av järnvägen. Tidiga söndagsmorgnar mellan 04.30 och 08.50 stängs pendeltågstrafiken av mellan Sundbyberg och Jakobsberg. För att kunna arbeta på spåren stängs banan även av norr om Spånga till söder om Barkarby mellan 2 och 7 juni. Den stängs även av under 6 veckor 4 juli- 13 augusti norr om Sundbyberg till söder om Jakobsberg. Det blir också en veckas trafikavstängning under vecka 44 (höstlovet). Läs mer på: www.trafikverket.se/malarbanan Tiderna kan komma att ändras. Se SJ.se och SL.se för ersättningstrafik

Bygget av dubbelspåret genom Gamla Uppsala går enligt plan. De ska minska risken för förseningar och skapa möjlighet för fler tåg på sträckan. Dubbelspåret blir cirka fyra kilometer långt och sträcker sig från Tycho Hedéns väg i söder till E4 i norr, där det ansluter till dubbelspåret mot Gävle. Preliminära trafikavstängningar under 2017 är Tierp-Uppsala under veckorna 18 (i början av maj) och 37 (mitten av september). Läs mer om projektet: www.trafikverket.se/gamlauppsala

Nästa år är det dags för ytterligare ett stort projekt. Då drar upprustningsarbetet igång med den så kallade Getingmidjan mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Arbetena planeras under åtta veckor varje sommar under 2018, 2019 och 2020.