27 jun 2017

Movingo, gränslöst på riktigt

Mycket kommer att bli enklare när den nya pendlarbiljetten för mälardalsregionen lanseras i höst. Movingo heter biljetten, som högaktningsfullt struntar i både länsgränser, trafikbolag och typ av färdmedel.

– Nu river vi gränserna mellan länen, säger Stockholms trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

De närmaste åren förändras kollektivtrafiken i Mälardalen. Första oktober lanseras den nya gränslösa biljetten Movingo.

– Människor bor, arbetar och rör sig allt mer inom Mälardalsregionen. Inte bara mellan kommunerna, utan även över länsgränserna. Och då vill vi göra det enklare för dem att resa kollektivt, hela vägen från hemmet till jobbet, säger Kristoffer Tamsons. Kollektivtrafiken finns redan och är utvecklad mellan de flesta orterna. Men biljetterna för månadsresande har varit ett hinder. Det har krävts flera olika månadskort och prissättningen har inte utgått från resenären utan från vad respektive kollektivtrafikmyndighet vill ta ut. Resultatet är att det är dyrare att resa ju fler län som är inblandade.

– Det har resulterat i att reseutvecklingen inte har varit den vi vill ha, säger Mälabs vd Mårten Levin. Priset på Movingo sätts därför utifrån avståndet. Sedan spelar det ingen roll om du bara åker med SJ eller om du även reser med olika bussar och pendeltåg. Han jämför med när SL-kortet infördes i Stockholm 1970.

– Det var samma tunnelbana och samma bussar. Men plötsligt fanns det ett kort som funkade överallt och hade en enkel prissättning, vilket gjorde resandet med SL ökade kraftigt.

Flyttat fokus

Så varför har inte detta gjorts tidigare?

– Den här lösningen är klart bättre för resenärerna, men den är avtalsmässigt krångligare att få till. Sedan har det kanske genom åren legat för stort fokus på att bygga ihop de olika biljettsystemen rent tekniskt. Nu har de regionalt kollektivtrafikansvariga i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län gemensamt kommit överens om en satsning på förbättrad regionaltågstrafik. Och här är den gemensamma pendlarbiljetten den enskilt kanske viktigaste faktorn.

– Vi har vänt på alltihop och utgått från resenärens behov. Sedan får vi lösa teknikfrågorna efter hand, säger Mårten Levin. Till en början kommer Movingo, precis som dagens TiM-biljetter, kunna laddas på på SJ Regionalkort, med en pappersbiljett för lokaltrafikresorna och ett SL Access-kort som spärröppnare.

– Det största problemet har inte varit att du måste ha två eller tre biljetter i fickan. Problemet har varit priset. Och med Movingo blir det mycket billigare att resa i de olika länen. Att systemet heter Movingo förklarar Mårten med att det ska vara just gränslöst.

– Om vi hade döpt det till exempelvis Mälardalskortet hade det varit begränsande. Ordet Movingo kommer från latinets movere, som betyder rörelse.

Pendlarbiljett

Målgruppen för Movingo är befintliga och nya resenärer. Här har nämligen utvecklingen stagnerat de senaste åren, till förmån för bilen.

– Movingo är en pendlarbiljett som både gäller för regionala tågresor och i den lokala trafiken. Om du till exempel pendlar från Stockholm till Mariefred måste du idag ha ett tillägg för Sörmlandstrafiken, och kanske också ett för SL, så att du kan ta dig till och från tåget. En Movingobiljett Stockholm–Läggesta gäller däremot både hos Sörmlandstrafiken i hela Sörmland, på alla tåg på sträckan och inom hela SL. Vi tror att det finns rätt många resenärer som åker regionaltåg, men som inte tycker att den lokala busstrafiken är till för dem. Det vill vi ändra på!

Lansering 1 oktober 2017

Natten till den första oktober i år startas SJs automater om och får den nya Movingo-menyn istället för dagens SJ Regional-meny. Som pendlare laddar man sedan samma plastkort som tidigare, det är bara priset – och pappersbiljetten – som ser lite annorlunda ut.

Text: Krister Insulander

Faktaruta

Movingo – den nya pendlarbiljetten

• Införs i Mälardalen 1 oktober. Då kommer dagens TiM-biljetter och SJs 30-dagarsbiljetter sluta säljas för de tågavgångar där Movingo görs giltig. Inköpsställena för Movingo är samma som för dagens TiM-biljetter och SJ Månadsbiljett.

• Movingo gäller på både regionaltåg och på den trafik som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken. Det blir därmed möjligt att utan extra kostnad göra anslutningsresor med den lokala buss- och spårtrafiken, eller växelvis nyttja både till exempel regionaltåg och SL-pendeltåg på samma sträcka.

• Movingo gäller för obegränsat resande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år. 90-dagars och årsbiljetter kommer bara att säljas via digitala kanaler, inte via biljettautomatera.

• För kortare resor gäller Movingo för en regionaltågssträcka, där anslutande och parallell lokaltrafik ingår. Normalpriset för en månadsbiljett blir mellan 1 000 och 3 000 kronor. Biljetter som inte gäller för resor till eller från Stockholms län är något billigare.

• För längre sträckor införs en biljett som gäller i hela Mälardalen, på alla regionaltågssträckor och i all lokal trafik. Priset blir 3200 kr (motsvarande TiM-biljett kostar idag 4254 kronor).

• Ungdomar under 20 år och heltidsstudenter betalar 75 procent av fullpriset.