06 jul 2017

TiM-tidningen tackar för sig

I december år 2000 var det premiär för tidningen TUFF. Det var så den hette på den tiden, TiMs ombordtidning. Mycket har hänt sedan dess, men grundidén har alltid varit densamma – att informera och roa Mälardalens resenärer.

Tillsammans i Mälardalen, i folkmun kallad TiM-tidningen, har funnits sedan slutet av 2000. Alltså under merparten av TiM-samarbetets 20-åriga historia. Under de drygt 16 år som tidningen har funnit har den hunnit byta både namn och skepnad några gånger. Den började som tidningen TUFF med åtta sidor och fick sedan namnet Trafik i Mälardalen under tre år. 2007 bytte den namn på nytt till Tillsammans i Mälardalen och antalet sidor dubblerades.

– Tidningen har under alla år fungerat som en viktig informationsbärare mellan TiM-parterna och resenärerna. Tanken med tidningen har alltid varit att både underhålla och informera. Vi har varit måna om att lyssna på läsarnas önskemål och synpunkter och att fokusera på människorna som reser, att skapa resenärernas tidning som tar upp vardagliga ting, säger Jan Kyrk, ansvarig utgivare för TiM-tidningen sedan 2005.

I ett av de allra första numren av TUFF frågade vi således några resenärer vad de skulle vilja läsa om i tidningen. Svaren hade en ordentlig spännvidd från ”nyheter och aktualiteter” och ”korta reportage om vad som händer i städer i Mälardalen” till ”intressanta och allmänna reportage”.

En av de tillfrågade var läraren Johan Prytz. På den tiden jobbade han i Stockholm och reste dagligen med tåget till och från hemmet i Uppsala. Han svarade att han helst ville läsa fakta om själva tågen och tåghistorik, eftersom han sedan barndomens Märklintåg varit mycket intresserad av tåg, vagnar och lok.

– Oj, den intervjun hade jag nästan helt glömt, säger Johan Prytz, när TiM-redaktionen spårar upp honom dryga 16 år senare. – Numera jobbar jag i Uppsala så jag reser inte så ofta med tåget, men det händer ändå att jag läser tidningen ibland. Jag tror dock inte att jag sett så mycket kring tågen i tidningen.

Nåja, ett och annat reportage har det dock funnits som Johan skulle ha gillat. Och faktum är att detta sista nummer av TiM-tidningen innehåller en hel del historik om vad som hänt under de 20 år som TiM funnits.

– Vi har dessutom passat på att göra tidningen extra matig med fler sidor – med såväl tillbakablickar och nutid som lite framåtblickar, säger Jan Kyrk. Det gäller att sluta med flaggan i topp!

Text: Pia Runfors

P.S.

Vill du göra en nostalgitrip i TiM-tidningens värld? Alla utgåvor finns att läsa och ladda ner på www.tim.se/tillsammans. Vi har även tagit fram en jubileumsbok, som du hittar på tim.se/20.