07 jul 2017

UL sätter färg på Uppsala

Den 14 augusti träder det nya linjenätet för stadsbussarna i Uppsala, i kraft. TiM har pratat med Daniel Lund, utvecklingsledare på UL, för att reda ut hur resenärerna i Uppsala kommer att påverkas.

I förra numret av Tillsammans i Mälardalen kunde vi berätta att Uppsala planerar ett nytt linjenät för stadsbussarna. Ett av målen med det nya linjenätet, som börjar gälla den 14 augusti, är att få fler att välja bussen framför bilen.

– Uppsala har under de senaste åren växt och vi behöver ett linjenät som lirar med i utvecklingen, säger Daniel Lund. Linjenätet ska även göra det enklare att hitta rätt för dem som reser mer sällan med bussarna i Uppsala.

De olika busslinjerna kommuniceras med olika färger för att förenkla resandet.

– För att underlätta för kunderna kommer också antalet busslinjer att reduceras och turtätheten att förbättras.

Det nya linjenätet innehåller också en ringlinje som innebär att kunder inte alltid behöver åka via centrum utan kan ta en mer direkt väg. Målet med det nya linjenätet är dessutom att restiden ska bli kortare och att avståndet mellan busshållplatserna jämnare.

– Det är dock viktigt att poängtera att det tar lång tid att trimma in ett nytt linjenät, ett arbete som fortsätter flera år framöver efter lanseringen den 14e augusti. Det är viktigt att tänka långsiktigt för att säkerställa att det även i framtiden är smidigt att åka buss i Uppsala, säger Daniel Lund.