12 jul 2017

”Puckat” att gena över spåren

Att gena över tågspåret kan verka harmlöst, men var en av de vanligaste orsakerna till försenade tåg förra året. Problemet växer dessutom.

Både ombord på SJs tåg och på stationer i större städer visas Trafikverkets stora informationskampanj ”Sluta genast gena” om problemet med att gena över spåren. Rubriker som ”Din kompis kan vara ett pucko” är kaxiga och lite provokativa.

Den som genar över spåret kommer kanske några minuter tidigare till jobbet till affären eller restaurangen. Men förutom att det är förenat med livsfara blir de negativa konsekvenserna för tågtrafiken stora. Varje gång någon genar över spåret kan det nämligen skapa förseningar för tusentals människor. Dessutom är det olagligt att vistas i spåren utan tillstånd.

– När vi får signal om att det finns obehöriga i spårområdet sänker vi av säkerhetsskäl hastigheten och i värsta fall blir det helt stopp i trafiken, säger Tommy Jonsson, biträdande planeringsdirektör på Trafikverket.

Och problemet växer. Sedan 2013 har antalet förseningstimmar på grund av spårspring mer än fördubblats. Mest genas det över spåren i storstäderna, men en farozon är när det byggs nya bostadsområden nära järnvägen.

– Vad vi kan se hittills är att alla kategorier av människor genar över spår. Så vi behöver alla vara medvetna och säga ifrån när en kompis eller kollega gör det. Och råkar det vara du själv – sluta genast gena!