Trafikinformation

FOTO: Nicklas Blom/TiM

Denna sida uppdateras inte längre.

Större banarbeten

Under de närmaste åren kommer Trafikverket att satsa många miljarder för att komma till rätta med kapacitets- och kvalitetsbristerna. Läs mer om kommande, större banarbeten


Tågtavlan

För aktuella avgångstider, spår- och trafikstörningsinformation i realtid hänvisar vi till SJ.se/trafikinfo. Ange station eller tågnummer för att visa aktuell information.