Trafikinformation

FOTO: Nicklas Blom/TiM


Vi på TiM kommunicerar via nyhetsbrevet Trafikinfo i Mälardalen och nyheter på TiM.se inför större banarbeten och andra trafikstörningar. Vill du ha löpande trafikinfo i vardagen hänvisar vi till TiM-parternas appar, mobilsajter och SJs sms-tjänst.

Trafikinformation via e-post

Inför större banarbeten som påverkar tågtrafiken
skickar TiM ut nyhetsbrev via e-post.

Större banarbeten

Under de närmaste åren kommer Trafikverket att satsa många miljarder för att komma till rätta med kapacitets- och kvalitetsbristerna. Läs mer om kommande, större banarbeten


Tågtavlan

För aktuella avgångstider, spår- och trafikstörningsinformation i realtid hänvisar vi till SJ.se/trafikinfo. Ange station eller tågnummer för att visa aktuell information.


Fel vid körning av static/sitevision/mobile-navigation:
TypeError: Cannot call method "equals" of null

Code
99: classes.push('home');
100: }
101:
102: if (nodeTypeUtil.isLink(node)) {
103: if (propertyUtil.getNode(node, 'URI').equals(currentPage) || (propertyUtil.getNode(node, 'URI').equals(site) && currentPage.equals(sitePage))) {
104: classes.push('active');
105: classes.push('item-active');
106: }
107: }
108:

Mer:
fileName: #0(Function)
message: Cannot call method "equals" of null
name: TypeError
lineNumber: 104