18 apr 2017

Banarbeten Eskilstuna-Läggesta 2017

Trafikverket bygger dubbelspår mellan Strängnäs och Härad för att förbättra kapaciteten på Svealandsbanan och öka punktligheten.

Järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna är i huvudsak enkelspårig. Det leder till ökad risk för förseningar och att det inte finns utrymme på spåret för en ökad turtäthet i rusningstrafik. Därför bygger Trafikverket dubbelspår för att öka kapaciteten. Parallellt med dubbelspårsutbyggnaden byggs ett nytt resecentrum med en ny stationsbyggnad över spåren samt parkeringsgarage och närliggande busshållplatser.

Järnvägen mellan Läggesta och Eskilstuna stängs av vid ett flertal tillfällen under 2017 för att Trafikverket ska kunna arbeta. Dubbelspårsutbyggnaden och Strängnäs nya resecentrum beräknas vara klart i juni 2018.


Trafikavstängningar Eskilstuna - Läggesta 2017:

 

  • Vecka 17
  • Vecka 34
  • Helgen 9 - 10 december

 


Förlängd restid

Under tiden för trafikavstängningarna förlängs restiden med SJs regionaltåg mellan Eskilstuna och Stockholm med cirka 30 minuter. Tågen på sträckan ersätts med buss mellan Eskilstuna och Läggesta och en tillfällig tidtabell gäller för hela perioden. Måndag–fredag går två extrainsatta tåg på morgonen från Eskilstuna till Stockholm via Västerås och ett extrainsatt tåg på eftermiddagen i motsatt riktning. Ersättningsbussarna avgår från hållplats D i Eskilstuna och från Långbergsgatan i Strängnäs, se karta nedan.'

trafikverket
  • Stationsvärdarna kommer att finnas på plats både i Eskilstuna och Läggesta under morgon- och eftermiddagstimmarna. Läs mer och se tillfälliga tidtabeller på www.sj.se/trafikinfo

  • SJs tåg på sträckan ställs in. Detaljer om ersättningstrafik, förlängda restider och hur avstängningen påverkar dig som resenär publiceras cirka 3 månader innan respektive avstängning på: www.sj.se/trafikinfo

Läs mer om tillgänglighet och gångvägar vid Strängnäs station: www.trafikverket.se/strangnasharad/gangvag-stationen

 

Tidplan

Klicka på bilden för att ladda hem infoblad inkl. tidplan från Trafikverket som PDF.

Läs mer om projektet: www.trafikverket.se/strangnasharad