En mil utanför Fagersta ligger ett av landets första men minst kända världsarv (sedan 1993). Engelsberg anlades 1681 och var länge ett av världens modernaste järnbruk, men det som är unikt idag är att smedjan och masugnen fortfarande fungerar. Dessutom finns byggnader som hytta, smedja, kontor och arbetarbostäder kvar, väl bevarade sedan verkstadsindustrins barndom.

Öppet 1 maj–26 september.
Tel: 0223-131 00 (Fagersta Turistbyrå).
www.ekomuseum.se