Gemensamma regler

TiM har en gemensam vision om ett gränslöst resande i Mälardalen. En viktig byggsten är att göra det enkelt att resa över läns- och operatörsgränserna.

Denna sammanställning av regler bygger på principen minsta gemensamma nämnare. Reglerna gäller hos samtliga TiM-parter om ej annat anges. Lokala avvikelser kan förekomma, liksom fall där en eller flera parter har mer generösa regler.

Ungdom

Under 20 år räknas som åldersgräns för ungdom inom all läns- och lokaltrafik i Mälardalen. Hos SJ, X-trafik och ÖstgötaTrafiken räknas man som ungdom under 26 år.

Student

Alla som studerar på universitet, högskola eller annan studiemedelsberättigad utbildning och har en studietakt på minst 75 procent räknas som studenter hos TiM-parter. Följande studentkort fungerar som studieintyg för TiMs studentbiljetter – om de är giltiga för innevarande termin, samt har en både en SJ-logotyp och en SL-logotyp tryckt på kortet: CSN-kortet, Mecenatkortet och Studentkortet.

Medföljande barn

Hos alla TiM-parter får vuxna resenärer ta med sig två barn under 7 år utan avgift. På SJs tåg finns ett särskilt familjeerbjudande, som innebär att att resenär med SJ Regionalbiljett för obokat resande kan ta med sig max två barn upp till och med 15 år utan extra kostnad.
Vid resa med VL/Länstrafikens månadskort som färdbevis på SJs tåg gäller dock inte familjeerbjudandet!

Cyklar

Hopfällbara cyklar får tas med ombord på våra tåg och bussar om de förvaras i en väska eller liknande och utan besvär kan bäras av en person. Cykeln betraktas då som bagage.
På vissa sträckor får vanliga cyklar tas med i mån av plats på bussar och pendeltåg. Reglerna varierar dock från sträcka till sträcka. Du måste därför själv kontrollera att du får ta med dig cykeln innan du kliver ombord.

Djur

Hos alla TiM-parter får vuxna resenärer utan extra kostnad ta med sig upp till två hundar eller andra mindre sällskapsdjur. Djuren hänvisas till särskilt avsedda utrymmen. Under hela resan ska djuren hållas under uppsikt och vara kopplade eller förvaras i till exempel en väska eller bur.

Bagage

Hos alla TiM-parter gäller att du bara får ta med så mycket bagage som du med enkelhet själv kan bära. Väskor och annat handbagage ska alltid placeras så att de inte orsakar problem för andra resenärer. Detta gäller till exempel stora resväskor, barnvagnar och skidor. Skidor ska alltid ligga i fodral. Du ansvarar själv för ditt bagage under resan. Föremål som lätt kan antändas eller som på annat sätt kan vålla skada eller obehag, får inte tas med på våra tåg eller bussar.

Läs mer om SJs bagageregler

Rullstolar och rollatorer

På de flesta tåg kan man resa med rullstol och rollator. Tågen har olika begränsningar för hur stora och tunga rullstolarna kan vara. Rullstolen ska vara förankrad i avsedda fästen, om sådana finns.

Läs mer om platser, ledsagning och biljettköp för dig som reser med SJ med funktionsnedsättning

Ledsagning

Om man har en funktionsnedsättning har man rätt att få hjälp till och från tågen och hjälp med att komma ombord. Ledsagning finns på 126 stationer och beställs i samband med biljettbokning på 0771-75 75 75 (tonval 5). Ledsagning är kostnadsfritt och ska beställas senast 24 timmar före avgång.

Läs mer i respektive TiM-parts regelsamlingar:

VL
Sörmlandstrafiken