Regionen

Mälardalen är en tätbefolkad region med cirka 3 miljoner invånare. Här finns gott om arbetstillfällen, universitet och högskolor, samt ett rikt och omväxlande landskap. I länen norr, väster och söder om Mälaren är bostadspriserna ofta betydligt lägre än vad de är i Stockholm. Här finns naturen runt hörnet och storstäderna på hanterbart avstånd.

TiM-samverkan omfattar all buss-, tunnelbane- och pendeltågstrafik inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län.

TiM-samverkan omfattar också SJs regionaltåg och InterCity till och från ett 40-tal stationer från Gävle i norr till Örebro/Laxå i väster och Norrköping/Linköping i söder.