Tidtabeller, sommar/höst 2016

Under sommaren 2016 distribueras inga ficktidtabeller för linjerna i Mälardalen, men inför hösten planeras utgivning med start i början av augusti. Tills vidare länkar vi till Samtrafikens sommartabeller, samt årstidtabellerna från: tagtidtabeller.resrobot.se


Tabellerna för trafiken Stockholm–Västerås (tabell 3V) respektive Stockholm–Eskilstuna (tabell 4E) ersätts under sommaren av tillfälliga tidtabeller i samband med banarbeten.

Trevlig resa!

Linje 1

Linköping–Stockholm–Gävle - Samtrafikens årstidtabell

Linköping–Stockholm–Gävle - Gäller 3 jul - 13 aug 2016

Stockholm–Gävle - Gäller 3 jul - 13 aug 2016

Linköping–Stockholm–Gävle - Gäller 14 aug - 10 dec 2016

Linje 2

Stockholm–Uppsala - Årstidtabell

Stockholm–Uppsala - Gäller 3 jul - 13 aug 2016

Stockholm–Uppsala - Gäller 14 aug - 10 dec 2016

Linje 3
Linje 3

Tillfällig tidtabell, banarbete Stockholm–Bålsta - Gäller 11 jun - 7 aug 2016

För veckan efter banarbetet finns ingen PDF-tidtabell Stockholm-Västerås

Stockholm–Västerås - Gäller 14 aug - 10 dec 2016

Linje 4
Linje 5

Linköping–Västerås-Sala - Gäller 3 jul - 12 aug 2016

Tillfällig tidtabell i samband med banarbete Västerås–Sala - Gäller 13 aug - 5 sept 2016.

För veckan efter banarbetet finns ingen PDF-tidtabell Linköping-Västerås-Sala

Från 12 sep 2016 gör alla tåg åter uppehåll i Ransta!

Ny tidtabell giltig från 12 september kommer inom kort.

Läs mer på: www.tim.se/ransta

Linje 6

Stockholm–Katrineholm–Hallsberg - Årstidtabell

Stockholm–Katrineholm-Hallsberg - Gäller 3 jul - 13 aug 2016

Stockholm–Katrineholm-Hallsberg - Gäller 14 aug - 10 dec 2016

Linje 7

Stockholm–Nyköping–Linköping - Årstidtabell

Stockholm–Nyköping–Linköping - Gäller 3 jul - 13 aug 2016

Stockholm–Nyköping–Linköping -Gäller 14 aug - 10 dec 2016


SJ InterCity-sträckor i Mälardalen

InterCity-tågen är bara med i våra tryckta tidtabeller i de fall de på ett tydligt sätt kompletterar regionaltågstrafiken. SJ Regionalbiljetter gäller för obokat resande med SJ InterCity inom Mälardalen i mån av plats.

  • Stockholm-Norrköping-Linköping(-Malmö)
  • Stockholm-Katrineholm-Hallsberg(-Karlstad)
  • Stockholm-Uppsala-Sala(-Dalarna)
  • Stockholm-Uppsala-Gävle(-Jämtland)

Resrobot - tågtidtabeller för hela Sverige

För tidtabeller till och från, samt utanför Mälardalen hänvisar vi till PDF-tidtabellerna i Resrobot.