SJ Regional-linjer i Mälardalen

Gäller till och med 12 december 2015


Nya tidtabeller 2016

Gäller från och med 13 december 2015


SJ InterCity-sträckor i Mälardalen

  • Stockholm-Norrköping-Linköping(-Malmö)
  • Stockholm-Katrineholm-Hallsberg(-Karlstad)
  • Stockholm-Uppsala-Sala(-Dalarna)
  • Stockholm-Uppsala-Gävle(-Jämtland)

Läs mer om InterCity på SJ.se

Resrobot - tågtidtabeller för hela Sverige

För tidtabeller till och från, samt utanför Mälardalen hänvisar vi till PDF-tidtabellerna i Resrobot.

Fel vid körning av static/sitevision/mobile-navigation:
TypeError: Cannot call method "equals" of null

Code
99: classes.push('home');
100: }
101:
102: if (nodeTypeUtil.isLink(node)) {
103: if (propertyUtil.getNode(node, 'URI').equals(currentPage) || (propertyUtil.getNode(node, 'URI').equals(site) && currentPage.equals(sitePage))) {
104: classes.push('active');
105: classes.push('item-active');
106: }
107: }
108:

Mer:
fileName: #0(Function)
message: Cannot call method "equals" of null
name: TypeError
lineNumber: 104