TiM-biljetter inom ÖstgötaTrafiken

Resekortet ÖstgötaTrafiken

I lokaltrafiktillägget "Alla TiM-zoner" ingår tätortstrafiken i Norrköping och Linköping.

I SJ Regionalautomaten säljs också följande lokaltrafiktillägg för obegränsat resande med ÖstgötaTrafikens tätortsbussar och spårvagnar i 24 timmar eller 30 dagar:

  • Norrköping tätort (buss + spårvagn inom tätorten)
  • Linköping tätort (buss inom tätorten)

Resor till och från Kolmården

För lokala resor mellan Norrköping och Kolmården gäller ÖstgötaTrafikens länskort som färdbevis för resor i 2 klass på SJ Regionaltåg och InterCity, se karta nedan.

Läs mer på ÖstgötaTrafikens hemsida

  • ÖstgötaTrafikens biljetter och kort kan inte användas som delbetalning för SJ-resor över länsgränsen mellan Östergötland och Sörmland.
  • För resor mellan Kolmårdens station i Krokek och Kolmårdens Djurpark, hänvisar TiM till ÖstgötaTrafikens egna färdbevis eller Resplusbiljetter.
  • Också för övriga anslutande resor inom Östergötlands län hänvisar TiM till ÖstgötaTrafikens egna färdbevis eller Resplusbiljetter.
Översiktskarta Östgötatrafiken/TiM
Fel vid körning av static/sitevision/mobile-navigation:
TypeError: Cannot call method "equals" of null

Code
99: classes.push('home');
100: }
101:
102: if (nodeTypeUtil.isLink(node)) {
103: if (propertyUtil.getNode(node, 'URI').equals(currentPage) || (propertyUtil.getNode(node, 'URI').equals(site) && currentPage.equals(sitePage))) {
104: classes.push('active');
105: classes.push('item-active');
106: }
107: }
108:

Mer:
fileName: #0(Function)
message: Cannot call method "equals" of null
name: TypeError
lineNumber: 104