TiM-biljetter inom Västmanlands län

I lokaltrafiktillägget "Alla TiM-zoner" ingår all busstrafik som VL kör i egen regi, samt resor med Tåg i Bergslagen inom Västmanlands län.

I SJ Biljettautomaten väljs följande lokaltrafiktillägg för obegränsat resande med VL:

TiM 24

  • Sala Silverlinjen
  • Västerås kommun
  • Köping tätort
  • Arboga tätort

TiM kombi

  • Sala Silverlinjen
  • Västerås kommun
  • Köping tätort
  • Arboga tätort
  • Västmanlands län

TiM Lokaltrafiktillägg gäller inte som färdbevis för resa med SJ, varken inom länen eller över länsgränserna.

VLs Pendlarkort

För resor med SJ Regionaltåg och InterCity inom Västmanlands län gäller VLs Pendlarkort som färdbevis på sträckorna Arboga - Köping - Västerås, Arboga - Kungsör, samt Kvicksund - Kolbäck - Västerås - Ransta - Sala.

Kortet gäller i 30 dagar på angiven sträcka, samt i de tätorter som ingår i sträckan. Ombord på tåget ska kortet, samt inköpskvitto visas upp för personalen.

Läs mer på VL.se

VLs biljetter och kort kan inte användas som delbetalning för tågresor med SJ eller Tåg i Bergslagen över länsgränserna.

Översiktskarta VL