TiM-biljetter inom Västmanlands län

I lokaltrafiktilläggen "Alla TiM-zoner" och "Västmanlands län" ingår all busstrafik som VL kör i egen regi, samt resor med Tåg i Bergslagen inom Västmanlands län och över länsgränsen till Smedjebacken (Dalarnas län), läs mer på: www.sj.se/tib.

I SJ Biljettautomaten väljs följande lokaltrafiktillägg för obegränsat resande med VL:

TiM 24

  • Sala Silverlinjen
  • Västerås kommun
  • Köping tätort
  • Arboga tätort

TiM kombi

  • Sala Silverlinjen
  • Västerås kommun
  • Köping tätort
  • Arboga tätort
  • Västmanlands län (samma VL-giltighet som Alla TiM-zoner)

TiM Lokaltrafiktillägg gäller inte som färdbevis för resa med SJ Regionaltåg, varken inom länen eller över länsgränserna.

VLs Pendlarkort

För resor med SJ Regionaltåg och Tåg i Bergslagen inom Västmanlands län gäller VLs Pendlarkort som färdbevis på sträckorna Arboga - Köping - Västerås, Arboga - Kungsör, samt Kvicksund - Kolbäck - Västerås - Ransta - Sala.

Kortet gäller i 30 dagar på angiven sträcka, samt i de tätorter som ingår i sträckan. Ombord på tåget ska kortet, samt inköpskvitto visas upp för personalen.

Läs mer på VL.se

VLs biljetter och kort kan inte användas som delbetalning för tågresor med SJ eller Tåg i Bergslagen över länsgränserna.

Översiktskarta VL

Röd linje = Tåg i Bergslagen (Alla TiM-zoner / VL Västmanlands län gäller som färdbevis).

Svart linje = SJ Regionaltåg (TiM kombi för aktuell SJ-sträcka alternativt VLs Pendlarkort gäller som färdbevis)